Danh sách các sự kiện khác

Kể chuyện sách: Mạc Đĩnh Chi

Trương Thị Mỹ Duyên, Trương Thị Thủy Tiên, Nguyễn Hồ Khánh Ngọc

Cùng kể chuyện và tương tác với sách thông qua các hoạt động như trò chơi tương tác, trò chơi Kahoot. Chia sẻ những câu chuyện hay về nhân vật lịch sử nổi tiếng - Mạc Đĩnh Chi.

Kể chuyện sách: Mạc Đĩnh Chi

Trương Thị Mỹ Duyên, Trương Thị Thủy Tiên, Nguyễn Hồ Khánh Ngọc

Cùng kể chuyện và tương tác với sách thông qua các hoạt động như trò chơi tương tác, trò chơi Kahoot. Chia sẻ những câu chuyện hay về nhân vật lịch sử nổi tiếng - Mạc Đĩnh Chi.

Nội dung trình bày
- Trò chơi tương tác: Đọc nhanh nhớ nhanh
- Kể chuyện sách: Mạc Đĩnh Chi
- Trò chơi Kahoot
Khung giờ
- 14g00 – 15g ngày 28/12/2022
- 10g00 – 11g ngày 3/1/2022
Đối tượng mục tiêu
Thiếu nhi/ Học sinh cấp 1, cấp 2
Thời lượng:
45-60 phút
Yêu cầu chuẩn bị
(phía người tham gia)
Người tham gia chỉ cần chuẩn bị máy tính hoặc điện thoại có kết nối mạng
Khác
Số lượng người tham gia phù hợp: tối đa 40 em