Danh sách các sự kiện khác

Quyển sách này – nên đọc thế nào nhỉ?

Nguyễn Tấn Thanh Trúc

Cùng khám phá cách đọc sách của trẻ. Nhận diện giá trị tài liệu đọc cho thiếu nhi và cách đọc cho trẻ hiệu quả.

Quyển sách này – nên đọc thế nào nhỉ?

Nguyễn Tấn Thanh Trúc

Cùng khám phá cách đọc sách của trẻ. Nhận diện giá trị tài liệu đọc cho thiếu nhi và cách đọc cho trẻ hiệu quả.

Nội dung trình bày
- Nhận diện giá trị của tài liệu đọc cho thiếu nhi và cách đọc cho trẻ
Khung giờ
- 09g00 – 11g ngày 2/1/2022
Đối tượng mục tiêu
GV, PH và HS tiểu học
Thời lượng:
60 -90 phút
Yêu cầu chuẩn bị
(phía người tham gia)
Quyển sách thiếu nhi yêu thích nhất của bạn.
Châm ngôn, danh ngôn đọc bạn tâm đắc nhất.
Khác
Số lượng người tham gia phù hợp: 70 người