Danh sách các sự kiện khác

STEM Khoa học vui: Chim thăng bằng

Bùi Thị Hoàng Thanh; Chí Tiến Hưng; Nguyễn Văn Cư

Hướng dẫn các em làm chim thăng bằng bằng giấy đơn giản. Giúp giải thích cho các em hiểu vì sao chim lại có khả năng tự thăng bằng khi bay.

STEM Khoa học vui: Chim thăng bằng

Bùi Thị Hoàng Thanh; Chí Tiến Hưng; Nguyễn Văn Cư

Hướng dẫn các em làm chim thăng bằng bằng giấy đơn giản. Giúp giải thích cho các em hiểu vì sao chim lại có khả năng tự thăng bằng khi bay.

Nội dung trình bày
- Giải thích được sự thăng bằng trong tự nhiên.
- Thực hành làm chim thăng bằng, giải thích được lý do vì sao chim lại thăng bằng được.
Khung giờ
- 15g30 – 16g30 ngày 27/12/2021
- 08g30 – 09g30 ngày 03/01/2022
Đối tượng mục tiêu
Thiếu nhi/ Học sinh cấp tiểu học
Thời lượng:
45-60 phút
Yêu cầu chuẩn bị
(phía người tham gia)
Học sinh tham gia cần chuẩn bị:
-Giấy bìa (1 tờ khổ A4): dùng bìa cứng, bìa tập hoặc giấy lịch treo tường cũ
-Băng keo trong
-Kẹp giấy loại nhỏ (2 cái) hoặc 2 vật nhỏ bằng nhau
-1 cây tăm
-Kéo, thước, viết chì, gôm/tẩy
Khác:
Số lượng người tham gia phù hợp: tối đa 40 em