Hướng dẫn em làm bookmark, minibook

Lê Ngọc Cẩm Dung, Nguyễn Hồ Khánh Ngọc

Thực hành hướng dẫn các em làm bookmark, minibook tại nhà với những vật dụng cơ bản như giấy thủ cộng A4, bút màu, kéo, thước.

Hướng dẫn em làm bookmark, minibook

Lê Ngọc Cẩm Dung, Nguyễn Hồ Khánh Ngọc

Thực hành hướng dẫn các em làm bookmark, minibook tại nhà với những vật dụng cơ bản như giấy thủ cộng A4, bút màu, kéo, thước.

Nội dung trình bày
- Thực hành làm bookmark, minibook
Khung giờ
- 14g00 – 15g00 ngày 27/12/2021
- 15g30 – 16g30 ngày 31/12/2021
Đối tượng mục tiêu
Thiếu nhi/ Học sinh cấp 1, cấp 2
Thời lượng:
30-45 phút
Yêu cầu chuẩn bị
(phía người tham gia)
Học sinh tham gia cần chuẩn bị:
-Giấy A4: giấy thủ công, giấy đôi
-Kéo hoặc thước
-Bút màu
Khác:
Số lượng người tham gia phù hợp: tối đa 40 em