Danh sách các sự kiện khác

STEM Khoa học vui: Chong chóng

Bùi Thị Hoàng Thanh; Chí Tiến Hưng; Nguyễn Văn Cư

Hướng dẫn các em làm chong chóng bằng giấy đơn giản giúp các em khám phá cách hoạt động của chong chóng giấy. Từ những dụng cụ đơn giản gồm có giấy bìa cứng, keo dán, ống hút, kéo, thước, xiên que.

STEM Khoa học vui: Chong chóng

Bùi Thị Hoàng Thanh; Chí Tiến Hưng; Nguyễn Văn Cư

Hướng dẫn các em làm chong chóng bằng giấy đơn giản giúp các em khám phá cách hoạt động của chong chóng giấy. Từ những dụng cụ đơn giản gồm có giấy bìa cứng, keo dán, ống hút, kéo, thước, xiên que.

Nội dung trình bày
- Khám phá chong chóng, cánh quạt.
- Làm sao chong chóng, cánh quạt quay được
Khung giờ
- 15g30 – 16g30 ngày 28/12/2021
Đối tượng mục tiêu
Thiếu nhi/ Học sinh cấp tiểu học
Thời lượng:
45-60 phút
Yêu cầu chuẩn bị
(phía người tham gia)
Học sinh tham gia cần chuẩn bị: -Giấy bìa (1 tờ khổ A4): dùng bìa cứng, bìa tập hoặc giấy lịch treo tường cũ
-Hồ keo dán
-1 Ống hút (ưu tiên tái sử dụng)
-1 Xiên que
-Kéo, thước, viết chì, gôm/tẩy
-Compa (nếu có)
Khác:
Số lượng người tham gia phù hợp: tối đa 40 em