Talkshow: Đọc sách hiệu quả - liều vắc xin tinh thần giúp vượt qua đại dịch COVID-19

TS. Lê Thị Mai Liên

ách giống nguồn thức ăn bổ dưỡng cho tâm trí do đó chúng ta cần biết cách chọn sách hiệu quả. Cùng tìm hiểu cách phát triển kỹ năng đọc, tốc độ đọc, thói quen đọc, văn hoá đọc dưới góc nhìn Tâm lý học.

Talkshow: Đọc sách hiệu quả - liều vắc xin tinh thần giúp vượt qua đại dịch COVID-19

TS. Lê Thị Mai Liên

Sách giống nguồn thức ăn bổ dưỡng cho tâm trí do đó chúng ta cần biết cách chọn sách hiệu quả. Cùng tìm hiểu cách phát triển kỹ năng đọc, tốc độ đọc, thói quen đọc, văn hoá đọc dưới góc nhìn Tâm lý học.

Nội dung trình bày
- Chọn sách hiệu quả như là một cách chọn nguồn thức ăn bổ dưỡng cho tâm trí
- Phát triển kỹ năng đọc, tốc độ đọc, thói quen đọc, văn hoá đọc dưới góc nhìn Tâm lý học
- Tĩnh tâm thông qua đọc sách
- Phát triển đọc viết và học tập suốt đời
- Giao lưu: câu hỏi và trao đổi.
Khung giờ
- 09g00 – 11g00 ngày 29/12/2021
Đối tượng mục tiêu
Học sinh - Sinh viên và những người có quan tâm
Thời lượng:
120 phút
Yêu cầu chuẩn bị
(phía người tham gia)
- Người tham gia chỉ cần chuẩn bị máy tính hoặc điện thoại có kết nối mạng
Khác
Đề xuất 10 phần quà cho người tham dự có câu hỏi hay dành cho diễn giả