Danh sách các sự kiện khác

HƯỚNG DÃN TRA CỨU CSDL VÀ ĐỌC SÁCH TRỰC TUYẾN

Bùi Thị Hạnh, Nguyễn Thị Lệ Ninh

Hướng dẫn tra cứu CSDL – Tra cứu sách thiếu nhi trên OPAC. Cách đọc sách trên website của thư viện sachweb.vn, Let’s read, sachthieunhimienphi.com, Gala, Sead tem,…

HƯỚNG DÃN TRA CỨU CSDL VÀ ĐỌC SÁCH TRỰC TUYẾN

Bùi Thị Hạnh, Nguyễn Thị Lệ Ninh

Hướng dẫn tra cứu CSDL – Tra cứu sách thiếu nhi trên OPAC. Cách đọc sách trên website của thư viện sachweb.vn, Let’s read, sachthieunhimienphi.com, Gala, Sead tem,…

Nội dung trình bày
- Tra cứu CSDL: tra cứu sách thiếu nhi trên OPAC.
- Đọc sách trực tuyến trên website của thư viện: Sachweb.vn, Let’s read, sachthieunhimienphi.com, Gale, Sead stem...
Khung giờ
- 14g00 – 15g00 ngày 30/12/2021
- 09g30 – 10g30 ngày 5/1/2022
Đối tượng mục tiêu
Học sinh tiểu học, THCS
Thời lượng:
45-60 phút
Yêu cầu chuẩn bị
(phía người tham gia)
Máy tính bàn, laptop, máy tính bảng, điện thoại
Khác
Số lượng người tham gia phù hợp: tối đa 40 em