[Talkshow] [LIVE] Cần làm gì để sẵn sàng trở lại trong trạng thái "bình thường mới”


Trao đổi về những kinh nghiệm giúp sinh viên học sinh trở lại trường học an toàn hậu giãn cách

[Talkshow] [LIVE] Cần làm gì để sẵn sàng trở lại trong trạng thái "bình thường mới”


Trao đổi về những kinh nghiệm giúp sinh viên học sinh trở lại trường học an toàn hậu giãn cách

Nội dung trình bày
- Giao lưu: câu hỏi và trao đổi.
Khung giờ
- 14g00 – 15g00 ngày 31/12/2021
Đối tượng mục tiêu
Học sinh - Sinh viên và những người có quan tâm
Thời lượng:
120 phút
Yêu cầu chuẩn bị
(phía người tham gia)
- Người tham gia chỉ cần chuẩn bị máy tính hoặc điện thoại có kết nối mạng
Khác
Đề xuất 10 phần quà cho người tham dự có câu hỏi hay dành cho diễn giả