Danh sách các sự kiện khác

Gõ cửa thế giới đọc của trẻ

Nguyễn Tấn Thanh Trúc

Trẻ em giống như những mầm non nên cần nuôi dưỡng tâm hồn và khơi nguồn tri thức cho trẻ từ sớm. Hãy cùng khám phá thế giới sách dành cho thiếu nhi cũng như cập nhật xu hướng sách thiếu nhi nổi bật.

Gõ cửa thế giới đọc của trẻ

Nguyễn Tấn Thanh Trúc

Trẻ em giống như những mầm non nên cần nuôi dưỡng tâm hồn và khơi nguồn tri thức cho trẻ từ sớm. Hãy cùng khám phá thế giới sách dành cho thiếu nhi cũng như cập nhật xu hướng sách thiếu nhi nổi bật.

Nội dung trình bày
Cập nhật xu hướng xuất bản sách thiếu nhi
Khung giờ
- 19g30 – 20g30 ngày 2/1/2022
Đối tượng mục tiêu
GV, PH và HS
Thời lượng:
60 -90 phút
Yêu cầu chuẩn bị
(phía người tham gia)
Quyển sách gần đây nhất mà bạn đã đọc cùng con
Khác
Số lượng người tham gia phù hợp: 70 người