Danh sách các sự kiện khác

Tìm kiếm và đánh giá thông tin trên internet

Đặng Thị Thanh Vân cùng kỹ thuật

Hướng dẫn cách tìm kiếm và đánh giá thông tin trên internet hiệu quả.

Tìm kiếm và đánh giá thông tin trên internet

Đặng Thị Thanh Vân cùng kỹ thuật

Hướng dẫn cách tìm kiếm và đánh giá thông tin trên internet hiệu quả.

Nội dung trình bày
- Cách tìm thông tin
- Đánh giá thông tin
Khung giờ
- 15g30 – 16g30 ngày 02/01/2022
- 9g30 – 10g30 ngày 04/01/2022
Đối tượng mục tiêu
Học sinh từ lớp 4-9
Thời lượng:
45-60 phút
Yêu cầu chuẩn bị
(phía người tham gia)
Học sinh tham gia cần chuẩn bị:
- Máy tính/điện thoại có kết nối internet
Khác
Số lượng người tham gia phù hợp: tối đa 100 em