Danh sách các sự kiện khác

Phim khoa học Goethe: “Nghe thức ăn kể chuyện”

Phim khoa học Goethe

Những thực phẩm quen thuộc trong cuộc sống như đường, trứng, bơ, sữa... đều có một câu chuyện riêng, một hình thức riêng để đến với bữa ăn của con người. Trong thời kì COVID, thực phẩm càng thể hiện được vai trò của mình. Trải nghiệm khám phá về thực phẩm sẽ còn thú vị hơn thông qua những thước phim SFF mang lại.

Phim khoa học Goethe: “Nghe thức ăn kể chuyện”

Phim khoa học Goethe

Những thực phẩm quen thuộc trong cuộc sống như đường, trứng, bơ, sữa... đều có một câu chuyện riêng, một hình thức riêng để đến với bữa ăn của con người. Trong thời kì COVID, thực phẩm càng thể hiện được vai trò của mình. Trải nghiệm khám phá về thực phẩm sẽ còn thú vị hơn thông qua những thước phim SFF mang lại.

Khung giờ
- 19g30 – 20g30 ngày 30/12/2021