Danh sách các sự kiện khác

Phim khoa học Goethe: “Ở nhà vẫn vui – bài học bỏ túi về corona”

Phim khoa học Goethe

Sức khoẻ không chỉ nằm ở sự hoàn thiện, mạnh mẽ về thể chất mà còn là sự thoải mái trong tinh thần. Chỉ khi tinh thần và thể chất cùng được chăm sóc tốt, ta mới thật sự khoẻ mạnh, hạnh phúc. Chùm phim mang đến những gợi ý khi ở nhà vẫn vui trong mùa giãn cách. Hoạt động thú vị về virus hứa hẹn mang đến sự kết nối của cả gia đình và mang tính giáo dục cao.

Phim khoa học Goethe: “Ở nhà vẫn vui – bài học bỏ túi về corona”

Phim khoa học Goethe

Sức khoẻ không chỉ nằm ở sự hoàn thiện, mạnh mẽ về thể chất mà còn là sự thoải mái trong tinh thần. Chỉ khi tinh thần và thể chất cùng được chăm sóc tốt, ta mới thật sự khoẻ mạnh, hạnh phúc. Chùm phim mang đến những gợi ý khi ở nhà vẫn vui trong mùa giãn cách. Hoạt động thú vị về virus hứa hẹn mang đến sự kết nối của cả gia đình và mang tính giáo dục cao.

Khung giờ
- 19g30 – 20g30 ngày 29/12/2021