Danh sách các sự kiện khác

Phim khoa học Goethe: “Vi khuẩn phát tán như thế nào?”

Phim khoa học Goethe

Câu hỏi trên sẽ được giải đáp một cách thú vị, hấp dẫn thông qua hoạt động ngoài trời của các bạn nhỏ trong chùm phim về vi khuẩn. Thông điệp của bộ phim sẽ giúp các em hiểu được cách vi khuẩn phát tán và cách để ngăn ngừa bảo vệ bản thân cũng như mọi người xung quanh.

Phim khoa học Goethe: “Vi khuẩn phát tán như thế nào?”

Phim khoa học Goethe

Câu hỏi trên sẽ được giải đáp một cách thú vị, hấp dẫn thông qua hoạt động ngoài trời của các bạn nhỏ trong chùm phim về vi khuẩn. Thông điệp của bộ phim sẽ giúp các em hiểu được cách vi khuẩn phát tán và cách để ngăn ngừa bảo vệ bản thân cũng như mọi người xung quanh.

Khung giờ
- 09g30 – 10g30 ngày 27/12/2021
- 08g30 – 09g30 ngày 31/12/2021