Danh sách các sự kiện khác

Phim khoa học Goethe: “Trái đất khỏe – tôi cũng khỏe”

Phim khoa học Goethe

Mỗi năm chúng ta có thế đã nuốt hơn 50.000 hạt vi nhựa vào bụng. Đây là con số đáng lo ngại. Không chỉ chúng ta, các loài vật cũng đã phải dùng nhựa làm thức ăn trong suốt hàng chục năm qua. Chung tay loại bỏ những sản phẩm nhựa dùng một lần và ủng hộ những doanh nghiệp không sử dụng bao bì nhựa sẽ đem đến sự thay đổi to lớn cho trái đất khỏe và chúng ta cùng khỏe.

Phim khoa học Goethe: “Trái đất khỏe – tôi cũng khỏe”

Phim khoa học Goethe

Mỗi năm chúng ta có thế đã nuốt hơn 50.000 hạt vi nhựa vào bụng. Đây là con số đáng lo ngại. Không chỉ chúng ta, các loài vật cũng đã phải dùng nhựa làm thức ăn trong suốt hàng chục năm qua. Chung tay loại bỏ những sản phẩm nhựa dùng một lần và ủng hộ những doanh nghiệp không sử dụng bao bì nhựa sẽ đem đến sự thay đổi to lớn cho trái đất khỏe và chúng ta cùng khỏe.

Khung giờ
- 19g30 – 20g30 ngày 05/01/2022