Danh sách các sự kiện khác

Lập trình Code kitten – Buổi 1 | MERRY CHRISTMAS

Trải nghiệm TEKY

Hướng dẫn cách lập trình kéo thả trên internet để các em có thể thiết kế 1 game chủ đề đơn giản “Merry Christmas”.

Lập trình Code kitten – Buổi 1 | MERRY CHRISTMAS

Trải nghiệm TEKY

Hướng dẫn cách lập trình kéo thả trên internet để các em có thể thiết kế 1 game chủ đề đơn giản “Merry Christmas”.

Khung giờ
- 19g30 – 20g30 ngày 27/12/2021