Danh sách các sự kiện khác

Lập trình Code kitten – Buổi 3 | THAM QUAN ĐƯỜNG HOA

Trải nghiệm TEKY

Hướng dẫn lập trình 1 game đơn giản chú mèo Kitten đi tham quan đường Hoa xuân trên nền tảng online Code kitten

Lập trình Code kitten – Buổi 3 | THAM QUAN ĐƯỜNG HOA

Trải nghiệm TEKY

Hướng dẫn lập trình 1 game đơn giản chú mèo Kitten đi tham quan đường Hoa xuân trên nền tảng online Code kitten

Khung giờ
- 14g00 – 15g00 ngày 02/01/2022