Danh sách các sự kiện khác

Thiết kế 3D Tinkercad – Buổi 1 | CÔNG VIÊN NGƯỜI TUYẾT

Trải nghiệm TEKY

Hướng dẫn thiết kế 3D đơn giản trên ứng dụng online Tinkercard với chủ đề công viên người tuyết.

Thiết kế 3D Tinkercad – Buổi 1 | CÔNG VIÊN NGƯỜI TUYẾT

Trải nghiệm TEKY

Hướng dẫn thiết kế 3D đơn giản trên ứng dụng online Tinkercard với chủ đề công viên người tuyết.

Khung giờ
- 10g00 – 11g00 ngày 28/12/2021