Danh sách các sự kiện khác

Lập trình Code kitten – Buổi 2 | TẤM THIỆP NĂM MỚI

Trải nghiệm TEKY

Hướng dẫn làm 1 tấm thiệp động với chủ đề Mừng năm mới trên nền tảng online Code kitten đơn giản.

Lập trình Code kitten – Buổi 2 | TẤM THIỆP NĂM MỚI

Trải nghiệm TEKY

Hướng dẫn làm 1 tấm thiệp động với chủ đề Mừng năm mới trên nền tảng online Code kitten đơn giản.

Khung giờ
- 15g30 – 16g30 ngày 30/12/2021